Worship Albania

Music

Here are some short samples from our first worship project – Tranzit, and from or first Christmas CD. This was actually the first CD of Albanian language Christmas music ever released. The Christmas CD was released in Dec, 2005, the worship CD was released in July of 2006. They are both available for purchase by emailing us a request and making payment through check or Paypal.

Tranzit - $12 USD,

Krishtlindjë në Tiranë $9 USD Postage paid.

Tranzit

Tranzit (Transition)

Shenjte ështe zoti ynë (Holy is the Lord) Bretit këndojini (Sing to the King) Je ti zot (It is You) Përulemi (We Fall Down) Kryqi (the Cross) I këndoj dashurisë tënde (I Could Sing of Your Love Forever) Jezus forca ime (Jesus my Strength) Dashuri pa kufi (The Love of God) Drita e botës (Light of the World) Më mirë një ditë (Better is One Day) Kjo është fryma që marr (Breathe) Zot i hirshëm (God of Mercy) Përjetë (Forever) Bekuar qoftë emri yt (Blessed be Your Name) Christmas

Krishtlindjë në Tiranë (Christmas in Tirana)

Djali i vogël i trumpetës ( Little Drummer Boy) Të Shkojmë ta adhurojmë-Dikur në një grazhd (Oh Come Let Us Adore Him/Away in a Manger) Natë e qetë (Silent Night) Ç’fëmijë është ky (What Child is This) Engjëjt lamëtarë (Hark the Herald Angels Sing) Engjëjt i dëguam nga lart (Angels We Have Heard on High)